BYKIROPRAKTOREN

Bykiropraktoren er din go-to lokale kiropraktor på Jessheim.

Kiropraktor Jens Christian Døhlen har kontor i fastlegeklinikken til Bylegene. Vårt fokus er på målrettet diagnostisering og behandling av muskel- og skjelettlidelser, og at du som pasient skal føle deg trygg og ivaretatt under oppfølgingen av dine plager.

 

 

HVA KAN JEG HJELPE DEG MED?

Listen under inneholder plager som kiropraktorer kan undersøke og hjelpe deg med, listen er ikke fullstendig.

Det er svært vanlig å oppleve smerter i korsryggen, hele 80-90% av befolkningen vil oppleve ryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet.  Årsakene til smerter i korsryggen er mange og ofte sammensatte. Korsryggssmerter kan oppstå ved:

 • gjentatt aktivitet/belastning over tid (f.eks sitting)
 • feilberegning av hvor mye du tar i ved løft
 • mistrivsel og stress kan føre til smerter i ryggen
 • mangel på fysisk aktivitet
 • uforutsigbar belastning

Sykehistorien og en grundig undersøkelse vil ofte kunne avdekke hva som er årsaken til smertene. Dersom det er nødvendig med røntgen eller MR undersøkelse kan kiropraktoren henvise videre.

En kombinasjon av flere typer behandlinger kan ha god effekt når man har smerter i korsryggen. Disse behandlingene kan bestå av leddkorreksjon, triggerpunktbehandling, massasje, nålebehandling, tape teknikker,  tøyning og trening. Målet med behandling vil være å redusere smerter og gjenopprette god ryggfunksjon.

Bevegelse, trening, tøyninger og stressmestring kan forebygge korsryggsmerter.

Nær halvparten av alle kiropraktorers pasienter oppsøker hjelp for nakkeproblemer. Nakkens funksjoner spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet. Finmotorikken i nakken består av et samspill mellom ledd, muskler og nerver. Vi er avhengig av at nakkens finmotorikk er intakt for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel. Kiropraktorbehandling av nakken søker å gjenopprette normal funksjon i ledd og muskler, samt å redusere smerte med mål om å kunne opprettholde daglige aktiviteter og gjøremål.

Tverrfaglig behandling kan være nyttig i mange tilfeller, og vi samarbeider tett med våre fysioterapeuter og akupunktør dersom det blir vurdert som nødvendig. Nakkesmerter kan presentere på forskjellige måter. Vi har beskrevet noen av de mest vanlige forløpene nedenfor og prøvd å gi en forklaring på mekanismene rundt.

En akutt nakkekink oppstår tilsynelatende plutselig uten noen ytre årsak eller direkte skade. Ofte har kinket en underliggende årsak som har utviklet feilfunksjoner i nakkens muskler og ledd over tid. Slike årsaker kan være anspenthet pga. indre og ytre stress som over tid som fører til en overbelastning på strukturene i nakken, ugunstige arbeidsstillinger, statisk og ensidig arbeid, ugunstig sovestilling. Nedsatt syn, el mysing kan også før til at du anstrenger øynene og spenner nakkemuskulaturen som igjen kan føre til kink i nakken.

Når det skjer en endret funksjon (endring i det normale bevegelsesmønster) i muskler og ledd så vil muskulaturen bli stram og sår, og leddene stivner til og det oppstår det vi kaller for en låsning i nakken. Nakken blir da vond og stiv som et resultat av dette. En kiropraktor eller fysioterapeut vil kunne undersøke og løsne opp i muskel og leddene for å gjenopprette den normale funksjonene. Behandlingen kan bestå av ulike teknikker, der hovedfokuset er å få roet ned muskelspenningen og øke bevegelsen i leddet som har låst seg. Råd i form av avspenningsøvelser (stress og frykt kan føre til at smertene forverres eller henger i lenger enn nødvendig) vil bli gitt, is/kuldepakninger kan også være med på å roe ned irriterte muskler og ledd, og er å foretrekke fremfor varme for en akutt vond nakke.

Nakkesmerter som stråler ut i arm

Strålende smerter ut i arm kan til tider oppstå ved nakkesmerter. Årsakene til armsmertene kan være at et nakkeprolaps, ( der skivematerialet i prolapsen som kan sammenlignes med en gelelignende masse) irriterer, presser på eller forskyver nerverøttene til en av nervene som går ut fra nakken og ut i armen. Nakkenervene kan også bli utsatt for trykk/inflammasjon andre steder på sin veg fra nakken og til sin destinasjon, skulder og albue kan være eksempel på dette. En undersøkelse vil kartlegge hva som er årsak til dine smerter, vi vil diagnostiere og skreddersy en behandling basert på diagnosen som blir stilt. Dersom det er behov for å kartlegge mer i detalj hvor nerven har kommet i klem, kan det være aktuelt å henvise til billeddiagnostikk (MR) eller teste nerven via nervekondusjonstesting. En av våre kiropraktorer vil da kunne henvise deg for videre for dette. Ved nedsatt kraft eller følelse i arm som følge av nerveirritasjon, vil kiropraktor henvise videre til nevrolog for vurdering. Hastegrad for henvisning vil variere etter alvorlighetsgrad av presentasjon og varighet av symptomene.

Myalgier eller muskelspenninger i nakkemuskulatur

De fleste av oss har opplevd å ha spenninger i nakke muskulatur. Dette kan være utløst av stress (indre og ytre), ugunstige arbeidsstillinger, studietid, kontorjobb med mye tid fremfor pc o.l. Dette er noe som alle har opplevd og som er helt normalt. En slik tilstand er forbigående og trenger ikke noe nærmere undersøkelser eller behandling. Men i de tilfelle muskelspenningen ikke slipper av seg selv, kan de føre til forskjellige følgesymptomer som for eksempel: hodepine, svimmelhet, kvalme og uklart syn, kjevesmerter, strålende smerter til skulderblad og arm, nakke og hodet. Noen opplever å ha bare et av symptomene, mens andre kan ha kombinasjoner av flere. En av våre kiropraktorer eller fysioterapeuter kan være i stand til å hjelpe deg, ved å undersøke, og evt behandle spenninger og låsninger i ledd og muskler. Det er også viktig å identifisere triggere for å kunne unngå tilbakefall. Vi vil gi råd ang forebygging, og eksempel på dette kan være avspenningsøvelser eller ergonomiske råd når det gjelder arbeidssituasjon. Det er viktig å bruke leddene i nakke og rygg selv om det gjør vondt, immobilitet eller det å unngå enkelte bevegelser vil bare bidra til økte spenninger og stivhet i nakken.

Hodepine er en av våre vanligste plager, og har mange og sammensatte årsaker. Kiropraktorer er utdannet til å skille mellom de forskjellige typene og henviser til lege der det er nødvendig.

Smertekilden er ofte feilfunksjoner i nakkens muskler og ledd som ved spenningshodepine og tensjonshodepine. En og samme pasient kan ha flere typer hodepine. Disse kan gå over i hverandre eller ligne på hverandre. Eksempelvis kan det starte med en spenningshodepine utløst av en hard fysisk eller psykisk belastning. Får smerten vedvare, kan nakkehodepine bli neste skritt, som igjen kan utløse migrene.

Hodepine er ofte ledsaget av andre symptomer som kvalme, ustøhet, tretthet, øresus og dårlig konsentrasjon og er derfor svært hemmende for mange.

Mange pasienter oppsøker kiropraktoren for å finne årsaken til smertene og finne frem til riktig behandling.

SPENNINGSHODEPINE

Dette er den mest vanlige typen hodepine og derfor den det blir søkt mest hjelp for. Den oppstår oftest i forbindelse med stress og beskrives som et stramt bånd av trykkende/pressende karakter over pannen og rundt hodet. Ca 10% som har spenningshodepine har også migrene (se under).

Årsaken til spenningshodepine er stram nakke og hodemuskulatur og nedsatt bevegelse mellom nakkevirvlene. Som nevnt over oppstår ofte denne type hodepine i forbindelse med stress siden man da ikke slapper av i nakkemuskulaturen.

Kiropraktorer har lenge behandlet denne formen for hodepine med gode resultater. Erfaringsmessig kan de fleste med denne type hodepine få god hjelp ved å løse opp i stive ledd og muskler. Når leddfunksjonen er optimal og musklene avslappet er målet å unngå å få hodepine igjen. Dette kan pasienten hjelpe til med selv ved å holde seg i fysisk aktivitet og passe på god holdning. Det kan også hjelpe å tøye nakkemusklene regelmessig. Kiropraktoren vil hjelpe deg med råd til aktiviteter som passer for deg. Du bør også forsøke å unngå for stor bruk av smertestillende medikamenter, da dette i seg selv kan gi hodepine.

MIGRENE

Migrene er en kronisk annfallshodepine som oppleves som svært smertefull og hemmende og er ofte ledsaget av kraftig lys/lydskyhet, kvalme og oppkast. Det finnes ofte utløsende faktorer for et migrene anfall. De mest vanlige er menstruasjon, rødvin og stress, men også sterke oster og spenningshodepine er vanlige utløsende årsaker. Så å unngå disse tingene kan redusere antall anfall.

Smertene sitter ofte på den ene siden av hodet, men kan skifte side både under og mellom anfall.
De fleste med migrene får ett forvarsel om migrenen som kommer. Dette kalles aura og den mest vanlige formen er synsforstyrrelser. De fleste ønsker å ligge i et mørkt rom under anfallene.

Personer med migrene er ofte anspent og har stram muskulatur og ledd som beveger seg dårlig i nakken. Dette gjør at de ofte har en komponent av spenningshodepine. Ved å løse opp i stram nakkemuskulatur/-ledd vil symptomene bli redusert. Migrene komponenten i seg selv blir også ofte redusert med kiropraktisk behandling selv om mekaniskmen bak dette er litt uklar siden årsak og mekanismen bak migrene fortsatt er ukjent.

Svimmelhet er i de aller fleste tilfeller et ufarlig symptom. Krystallsyke (BPPV) og cervikogen svimmelhet (svimmelhet fra nakken) er hyppige diagnoser hos kiropraktoren og tilstander som behandles effektivt. Kontakt din kiropraktor for en grundig undersøkelse og diagnose.

I svært sjeldne tilfeller er det tegn på underliggende patologisk sykdom. Ved mistanke om dette henviser kiropraktoren til fastlegen eller sykehus.

SVIMMELHET FRA NAKKEN (CERVIKOGEN SVIMMELHET)

For at vi skal klare å holde balansen er vi avhengig av informasjon fra ledd og leddbånd i nakken. Denne informasjonen koordinerse med informasjon fra bla. balanseorganet i det indre øret og sanseinntrykk fra synet. Hvis en eller flere av disse instansene som holder oss i balanse svikter kan det resultere i svimmelhet av forskjellig grad. En låsning kan forstyrre denne informasjonen fra nakkens ledd og leddbånd og dermed forårsake svimmelhet.

KRYSTALLSYKEN (BPPV)

Små stener eller partikler ligger i væsken i buegangen i indreøret / balanseorganet. Hjernen får informasjon om posisjonen til disse stenene og vil da kunne vite hvilken posisjon vi holder hodet i. Når disse steinene har kommet på avveie oppstår det plutselige anfall med svimmelhet. Hjernen får feilinformasjon fra balanseorganet. Denne svimmelhet arter seg på samme måte som når man kjører karusell.

Typisk for denne tilstanden er anfall med kraftig svimmelhet som utløses ved spesielle bevegelser av hodet. Ofte oppstår det når man snur seg i sengen, eller når man sitter opp fra sengen. Svimmelheten kan være svært uttalt, og beskrives ofte som karusellfølelse. Dersom du lukker øynene kan ofte plagene bli mindre siden da hjernen ikke får motstridende informasjon.

Kiropraktorer har lenge behandlet denne tilstanden og det krever bare noen få behandlinger.

Tilstanden er lett å diagnostisere og behandlinen går ut på å bevege hodet i spesielle bevegelser for å få disse stenene som er på avveie tilbake hvor de hører hjemme.

ANDRE TILSTANDER SOM KAN FORÅRSAKE SVIMMELHET

 • Sirkulasjonsforstyrrelse
 • Medikamenter
 • Infeksjoner
 • Økt væske i det indre øret
 • Reisesyke
 • Psykiske påkjenninger

Kjeveplager omfatter alle symptomer og problemstillinger som involverer tyggemuskulatur, kjeveleddet og/eller tilhørende strukturer. Muskelspenninger i tyggemuskulaturen er i de flest tilfeller årsaken til at kjeven kan gjøre vondt, og at det klikker ved åpning/lukking av kjeve når man for eksempel tygger. En kiropraktor kan undersøke kjeven din og løsne på spenninger av utvendig og innvendig kjevemuskulatur for å bedre dette. Ved andre årsaker som feilstillinger i tenner og bitt, vil kiropraktoren henvise til tannlege for videre vurdering. I tilfeller der gnisning av tenner forekommer, kan det være aktuelt å prøve en biteskinne. Dersom kjeven din klikker i fravær av andre plager, er det ingen grunn til å begynne med behandling. Våre kiropraktorer vil vurdere hva som er best for deg basert på hva du presentere med.

Muskelspenninger i kjeve kan føre til smerter i andre deler av ansiktet enn kjeven, små triggerpunkt/muskelknuter kan referere smerter til tenner, nakke og hodet og i enkelte tilfeller være en årsak til det som kan kalles en «kjevehodepine». Det er derfor viktig å undersøke både nakke og brystrygg for å se om det er andre årsaker som kan bidra til kjevesmertene enn kun lokale problemer, en kiropraktor vil derfor se på andre deler av kroppen for å få identifisert andre potensielle triggere.

Behandlingen består av bløtvevsbehandling, mobilisering av kjeveledd og andre involverte ledd, tøyingsøvelser og avspenningsøvelser. Det blir jobbet med både utvendig- og innvendig kjeveledds muskulatur. Vi gir råd ang avspenningsøvelser og tøyingsøvelser man kan gjøre på egenhånd. I akutte faser anbefaler vi å legge på is, evt isbiter for å ise ned muskulaturen på innsiden. Dersom vi mistenker at det kan være en infeksjon i munnhulen henviser vi til tannlege eller lege for videre vurdering. Vi har også mulighet til å henvise til MR diagnostikk dersom det skulle være indikert ut fra historikk og undersøkelse av kjeven.

Dersom du har spørsmål ang smerter i kjeven kan du ringe oss og vi vil svare deg så godt vi kan, eller du kan booke time for en vurdering hos en av våre terapeuter.

Smerter i øvre del av ryggen mellom skulderbladene rammer svært mange av oss. Kanskje ikke så rart når vi tenker på alt kontorarbeid som utføres i høyt tempo med runde skuldre, fremoverbøyd hode og anspente armer. Ofte sprer smerten seg opp til nakken, ut i skuldre og armer eller frem til brystet.

Vi har alle naturlig nok stor respekt for brystsmerter av frykt for hjerteproblemer. Ta alltid brystsmerter alvorlig men husk at bare 20 % av pasienter med brystsmerter som blir undersøkt med tanke på hjertesykdom har faktisk en hjertelidelse. Heldigvis har brystsmerter oftest mer ufarlige årsaker som muskelspenninger og låste ledd i brystryggen. Denne frykten for alvorlig sykdom forsterker muskelspenninger og øker smerteopplevelsen og en ond sirkel kan oppstå.

Mange er de som har opplevd god hjelp hos kiropraktor for smerter mellom skulderbladene og akutte smerter som stråler frem i brystet. Kiropraktorens viktigste oppgave vil alltid være å utelukke alvorlige årsaker til smerten som krever legebehandling.

TENNIS ALBUE OG GOLF ALBUE

Tennisalbue er en tilstand som ikke bare rammer tennisspillere. Symptomene oppleves som skarp, stikkende smerte over knokkelen på utsiden av albuen. Smerten forverres ved aktivering av involverte muskelgrupper som ved grep, bakoverbøyning av håndleddet samt ved uttøyning.

Smerten kan stråle ned på baksiden av underarmen og ut i fingrene. Smerteopplevelsen kan være borte ved hvile av armen. det er ikke uvanlig om pasienten føler nummenhet i smertefulle området. De fleste rapporterer dessuten om stivhetsfølelse i musklene rundt albuen.

Det er sjelden nødvendig med billeddiagnostikk for å stille en korrekt diagnose.

Omtrent halvparten av de som utvikler en kronisk tilstand vil oppleve en spontan bedring ved at man regulerer sin egen aktivitet i forhold til hva man tåler. Men dette er en tilstand som fort kan utvikle seg til å bli kronisk. Søk derfor hjelp hvis symptomene vedvarer,

Du kan selv bidra med å tøye involverte muskelgrupper. Dette kan kiropraktoren vise deg. Samtidig bør du få et øvelsesprogram som du kan gjøre hjemme.

Ofte er denne type tilstander ledsaget av et høyt spenningsnivå i musklene i nakke, skulder og arm. Det er derfor viktig å undersøke nakke og øvre brystrygg hvor man erfaringsmessig finner forhold som forårsaker den økte muskelspenningen.

Golfalbuen er betydelig sjeldnere enn tennisalbuen, men tilstanden har mange likhetstrekk. Den store forskjellen er at den involverer musklene som bøyer håndleddet og smertene er lokalisert på innsiden av albueleddet.

Undersøkelse og behandling er tilnærmet lik som ved tennisalbue. Se derfor over.

DATAPLAGER

Selv om ”musesyken” er blitt et begrep, dreier dataplager seg om en rekke belastningsrelaterte smerter i muskler og senevev. Får du muskelplager fra databruk på jobb eller hjemme vil du finne tips her for hva du selv kan gjøre og hva kiropraktoren kan hjelpe deg med.

VANLIGSTE ÅRSAKER

Belastningsrelaterte smerter skyldes ulike typer av belastninger; ensidighet, gjentagelser, høyt arbeidstempo og/eller kraftanstrengelser.
Ømhet og irritasjon er kroppens egne reaksjoner på ”slitne” muskler og sener. Symptomene er et varsel om at man skal bruke kroppen på en mer fordelaktig måte; mindre ensidig og mindre anstrengende.

UTBREDELSE OG VARIGHET

Blant fagfolk har man i grove tall beregnet seg frem til at rundt 20.000 er sykmeldt hver dag på grunn av slike muskelrelaterte plager. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt, er dette et forsiktig anslag som tar utgangspunkt i at for en tredjedel av dem som har muskel- og skjelettplager, er plagene knyttet til jobben.

DE VANLIGSTE DATAPLAGENE ER:

 • stiv nakke
 • hodepine
 • skulderbetennelse
 • tennisalbue
 • betennelse i underarm
 • håndsmerter

SLITASJEGIKT I HÅNDLEDD/FINGRE

Hånleddsroten består av 8 forskjellige bein. Artroseforandringer, eller det vi på norsk kaller for slitasjegikt, er ikke uvanlig i dette området. Smerter i håndleddet ved bevegelse og “gnisnings”-følelse og hevelse er de vanligste symptomene.
Sikker diagnose kan gjøres ved røntgen eller ultralydundersøkelse.

Behandling er gjerne med avlastning og kan gjøres effektivt hvis man benytter en håndleddsstøtte som man kjøpe in bandasjistforretning. Betennelsesdempende mediakementer i pilleform eller gel kan hjelpe.

Det er gunstig å gjøre øvelser for å bevare leddbevegeligheten i håndleddet. Belastende styrketrening for musklene omkring leddet er ikke å anbefale. Bevegelse er viktigst. Kiropraktoren kan hjelpe deg med å finne riktige øvelser.

Slitasjegikt i fingrene begynner gjerne som morgenstivhet i fingrer samt startsmerter ved bevegelse. Ofte utvikler man forbeninger som ser ut som knuter på fingrenes ytterste ledd. Disse er smertefulle i begynnelsen, men brenner seg ut etter hvert. Disse kalles for “heberdenske knuter”.

Slitasjegikt i ledd har ingen ting med overforbruk av kroppens ledd å gjøre. Slitasjegikt er en normal aldringsprosess i kroppen. Likevel er det mye som tyder på at daglig bruk av kroppens ledd og muskler forebygger sltasjeforandringer i leddene. Den senere forskning viser at genetiske forhold har betydning for utvikling av denne tilstanden.

Bruk av glucosaminsulfat har vist lovende resultater i behandlingen av slitasjeforandringer i ledd. Spør kiropraktoren for mer informasjon.

SENESKJEDEBETENNELSE

Seneskjedebetennelse (tenosynovitis) oppstår ved en mekanisk irritasjon av seneskjeden som regel på grunn av gjentatte ensformige bevegelser. Seneskjeden blir betent (inflammasjon) og hover opp. Av og til kan en merke en “knitrende” lyd og følelse.

Symptomene er smerter langs senen og i blant en knitrende følelse ved bevegelse. Sikker diagnose får man ved en ultralydundersøkelse.

I lette tilfeller vil avlastning av håndleddet være nok til at tilstanden blir bedre av seg selv. Er imidlertid seneskjeden hoven og væskefylt kan det være nødvendig med et betennelsesdempende middel (tabletter eller gel). Avlastning i smertefull fase er viktig og kan forsterkes ved at man anvender en håndleddsstøtte som man får kjøpt i en bandasjistforretning.

Kiropraktoren vil anvende bøtvevsteknikker på senen og seneskjeden i en ikke-betent fase. Samtidig er det viktig å sjekke at det er normal funksjon i alle ledd i håndleddsroten. Til slutt vil pasienten få råd og veiledning i en opptreningsfase.

CARPAL TUNNELL SYNDROM

“Carpal tunnel syndrom” gir smerter og følelsesforstyrrelser i hånden. Kan også gi en prikkende, stikkende følelse. Kommer av at en nerve i håndleddet er blitt avklemt. Mange får hjelp av kiropraktisk behandling.

Om konservativ behandling ikke hjelper og symptomene vedvarer er operasjon en god løsning. Operasjonen består i at man åpner “taket” i tunnelen ved at man spalter en liten sene i håndleddet. Du får ikke plagene tilbake etter at du er blitt operert!

HOFTE SLITASJE/COX-ARTROSE

Smerter i lysken, setet eller hoften, utsrålende smerte til utsiden av låret og rundt kneet kan være symptomer på slitasje i hoften. Dette kalles for coxartrose. Det medfører ofte en haltende gange.

Men slike symptomer kan også være tegn på andre lidelser. For eksempel vil muskulære spenninger i musklene rundt hoften gi tilsvarende symtomer. En leddslåsning i bekkenet eller en betennelsestilstand vil også ha mange overlappende symtomer. Kiropraktoren vet hvordan den riktige diagnosen skal stilles.

Ved en coxartrose vil brusken rundt hoftekulen være slitt. Dette kan man få bekreftet ved å gjøre en radiologisk undersøkelse (Røntgen, CT eller MR).

Les mer om denne tilstanden under behandling av eldre.

LYSKESMERTER

Smerter i lysken kan ha ulike årsaker. Smertene kan være bare lokalt eller være sammenfallende med rygg eller hoftesmerter. Pasienten kan ha alt fra svært diffuse smerter til intense. Hos menn kan smertene stråle ned til testikkelen.

Kiropraktoren opplever ofte at pasienten med lyskesmerter er engstelig og mange har vært utredet andre steder allerede uten at man har klart å identifisere smertekilden. Dette er imidlertid kiropraktoren godt trent til å utrede. Ofte vil årsaken til smerten være en leddlåsning i nedre del av korsryggen eller fra en irritasjon av bekkenleddet. Nevrologiske forbindelser gjør at problemer i disse områdene kan gi utstrålende smerter til lysken.

Behandlingen består da i å korrigere leddlåsningen samt musklene i det omkringliggende området. Dette er ofte en svært takknemmelig tilstand å behandle for kiroparktoren.

KNEPLAGER

Mange sliter med knesmerter som ikke forsvinner. Noen har plager hele tiden, mens andre har smerter som kommer og går. Det er mange forskjellige typer skader som kan gi smerter i knærne, men de fleste har det felles at plagene kan bedres gjennom å behandle vond muskulatur eller ved at en styrker muskulaturen på visse steder hvis en har noen svakheter. Hos noen sitter plagene i overgangen mellom muskel og senevev eller mellom senevev og bein. Hos disse finnes det også mange behandlingstilnærminger som har vist god effekt. Vi kan hjelpe deg med dette gjennom individuelt tilpasset behandling og opptrening.

Det vi kaller idrettskader rammer ikke bare de som driver med idrett, men generelt alle som bedriver fysisk aktivitet.
Mange får smerter eller ubehag forskjellige steder i kroppen på grunn av en fysisk aktivitet de driver med. Dette begrenser dem ofte både i denne aktiviteten og resten av hverdagen. Dette kan ha mange årsaker, som f.eks for stor økning av en type belastning over kort tid, for stor totalbelastning, feilbelastning over lengre tid, uhensiktsmessig teknikk og mange andre ting. Våre terapeuter kan gjennom en funksjonsundersøkelse finne underliggende årsaker og behandle disse. Dette kan skje på flere måter alt ut ifra hvor problemet ligger, og kan være både gjennom manuell behandling, øvelser, trykkbølgebehandling, råd og veiledning eller en blanding av dette.

Om du ikke finner det du leter etter og lurer på om ditt problem er noe vi kan hjelpe deg med, så ta gjerne kontakt på telefon. Vi kan dessverre ikke svare på dine helsespørsmål på e-post. E-post er en usikret kommunikasjonsform og dine helseopplysninger kan inneholde sensititive data. Vi tar personvern på alvor.

VÅRE ANSATTE

Kiropraktor Jens Christian Døhlen

JENS CHRISTIAN DØHLEN

Kiropraktor og daglig leder

KONTAKT OG ADRESSE

Bykiropraktoren AS

Veiberggata 7,
2050 Jessheim

PRISER

KIROPRAKTOR

Førstegangskonsultasjon - 940 kroner
Behandlingskonsultasjon - 602 kroner
Utvidet behandling og trykkbølgebehandling - 770 kroner

Våre terapeuter har direkteoppgjørsavtale med Helfo. Fra 01.01.2024 utgjør takstene 107 kroner på undersøkelse og 45 kroner på behandling.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Vi minner om at pasientene ikke har rett til ytterligere refusjon så lenge kiropraktoren har avtale om direkte oppgjør med Helfo. Pasienten skal derfor ikke søke Helfo om refusjon av sine kiropraktorutgifter i ettertid. Les mer.

Avbestilling må skje senest 24 før avtalt time. Ved ikke møtt eller ved for sen avbestilling belastes timen i sin helhet.

Bykiropraktoren - Jessheim